Bezoek aan Marlute in Roemenië – door Lianne Jonkman

Dag allemaal,

Eind oktober ben ik op bezoek geweest bij Marlute. Eerst ben ik een paar dagen in Sadova geweest en gelogeerd bij Marlute en haar Rroma oma. Vervolgens hebben we nog een stukje natuur van Roemenië bekeken en Timisoara bezocht. Vooral de eerste dagen in Sadova hebben veel indruk op mij gemaakt en mijn ervaringen van daar wil ik dan ook met u delen.

In de paar dagen dat ik in Sadova was heb ik de hartelijkheid van deze mensen mogen ervaren. Marlute is door het hele dorp geadopteerd als (klein)kind en zus. En als gast van haar was ik ontzettend welkom bij iedereen! Samen met Marlute ben ik dan ook bij verschillende mensen langs geweest. Ik heb genoten van de ontmoetingen en Marlute vertelde en vertaalde mij hun verhalen. Mooie verhalen maar ook ben ik geschrokken van de vele problemen. De meeste hiervan voortkomend uit armoede en discriminatie. Zo leerde ik mijn eigen zegeningen tellen.

Samen met Marlute heb ik ook verschillende kerkdiensten bezocht. Ik werd enthousiast ontvangen en heb genoten van hun bijzondere diensten. De dienst verloopt namelijk wel wat anders dan ik gewend was. Naast de preek wordt er een kringgebed gedaan waarbij de hele gemeente aan het woord komt. Daarnaast is er ruimte voor een eigen bijdrage. Voor de vrouwen was dat meestal het zingen van een lied en de mannen namen vaak het woord om te vertellen hoe een bijbelgedeelte tot hen gesproken had. Zo lieten ze echt in hun hart kijken. Heel bijzonder.

Toch merkte je ook door de preken hen dat er een tekort is aan bijbels onderwijs. Mensen hebben geen catechese gehad en/of kunnen niet zelf lezen. Ook predikanten zijn niet grondig opgeleid. Dat maakt het werk van Marlute zo belangrijk, zowel haar schriftelijke en mondelinge vertaalwerk als ook de bijbelstudies voor de vrouwen en de kinderclubs. Ik bid dat God haar zegent zodat ook de Rroma’s de volheid van de genade gaan zien en de vreugde van het evangelie gaan ervaren zodat het geloof hen troost zal bieden in de moeilijke dagelijkse omstandigheden waarin ze leven.

Eén van de kerken die ik heb bezocht was ‘De kerk van hoop’. De pastor vroeg mij u als broeders en zusters in Christus te groeten met de woorden uit psalm 20.

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid,
de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.
3 Moge Hij u hulp zenden uit het heiligdom
en u ondersteunen uit Sion.
4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken
en uw brandoffer tot as verteren.     Sela
5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
6 Wij zullen juichen over uw heil
en de vaandels opheffen in de Naam van onze God.
Moge de HEERE al uw verlangens vervullen.
7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost!
Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel,
met machtige daden van heil door Zijn rechterhand.
8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.
9 Zíj kromden zich en vielen,
maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven.
10 HEERE, verlos;
moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen.

Ik wil u vragen om deze gemeente terug te groeten met een persoonlijk gebed voor hen. Wilt u vandaag in uw gebed aan hen denken en voor hen bidden?

Hartelijke groeten, Lianne Jonkman

Lianne en oma

vlnr. Marlutes “oma” en Lianne

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s