Survival tips for Sadova

English translation below

Ik ben nu precies 3 weken in Sadova, in Roemenië. Ik woon hier met de Roma, om hun taal Romani the leren. Deze plek is heel anders  Als je hier bent, heb je niet meer het gevoel dat je in Europa bent. Voor het geval dat je ook in Sadova wonen wil, heb ik wat overlevingstips opgesteld.

– Wees altijd voorbereid om vragen over eten te beantwoorden. Mensen vragen altijd wat ik gegeten heb, en ze vragen het op de meest onverwachte momenten. Bijvoorbeeld, als we over het weer praten, vragen mensen plotseling ‘so halas?’ ‘wat heb je gegeten?’ Wees altijd voorbereid.

– Leer om veel te eten. Ik dacht altijd dat ik veel kon eten, maar niks is minder waar. Volgens mijn gastmoeder eet ik altijd te weinig. Als je niet al te dik wil worden, leer dan om nee te zeggen.

– Geef niet om privacy. Iedereen weet wat je doet. Iedereen schijnt te weten waar ik op bezoek geweest ben. Ook de mensen die ik nog nooit eerder heb gezien, weten dat ik uit Nederland kom en dat ik hier ben om Romani te leren. Als ik een woord dat ik net geleerd heb opschrijf, moet ik de vertaling in het Roemeens opschrijven, want iedereen kijkt mee en wil weten wat ik opschrijf. Je bent hier niet vaak alleen, en mensen aarzelen niet om je kamer binnen te komen en om commentaar te geven op alles wat ze zien.

– Leer om vuur te maken. Mensen zijn bang dat je ziek wordt zodra je het een beetje koud hebt, dus stook het vuur maar goed op.

– Heb geen zorgen, zorg maar dat je geniet! Het is heel leuk om hier te zijn.

English

I have now been in Sadova, Romania, for 3 weeks. I live here with the Roma people, to learn Romani. This place is so different from the places where I have lived so far. When you’re here you don’t Just in case that you also wanted to live in Sadova for a while, here are some survival tips:

– Always be prepared to answer questions about food. People always ask what I ate, and they ask it on the most unexpected moments. For example, we are talking about the weather. All of a sudden, the question is there: so halas? what did you eat? Always be prepared.

– Learn to eat a lot. I always thought that I could eat a lot. It is not true. I never eat enough, according to my host-mother. If you don’t want to become fat, you have to learn to say no.

– Don’t care about privacy. Everybody knows about everything you do. Everybody seems to know which persons I visited on a certain day. Also people I have never seen, know that I’m from Holland and that I’m here to learn Romani. When I write down the new words I learn, I have to write the translation in Romanian, because everybody wants to see what I’ve written down. Also, you’re rarely alone, and people don’t hesitate to enter your room to come for a visit and to comment on everything they see.

– Learn to make fire. People are afraid that you become ill when you are only a little bit cold, so don’t hesitate to put a lot of wood on the fire.

– Don’t worry, be happy. This is a lovely place to be.

Advertisements