Sibiu

*For English translation, please scroll down*

Hallo allemaal,
De afgelopen weken heb ik veel rond gereisd om Roma te bezoeken. Zo ben ik samen met mijn team in de buurt van Boekarest op bezoek geweest bij drie kerken. In twee van de drie kerken spraken de Roma geen Romani meer, maar het interessante was dat ze allemaal wel geinteresseerd waren om hun taal weer te leren. Als minderheid in Roemenië heb je het recht om op school je eigen taal te leren, en daar maakten ze hier dan ook gebruik van. Dus hoewel de kinderen thuis geen Romani meer spreken, leren ze het wel op school. De voertaal in alle kerken was Roemeens, ook in de kerk waar wel veel mensen Romani spraken. In de eerste kerk was er een huiswerkbegeleidingsklas bezig toen we daar kwamen. De kinderen werden op dat moment geholpen bij rekenen. In een ander zaaltje keken jongeren naar een film die waarschuwde voor prostitutie en mensenhandel, omdat veel meisjes in Oost-Europa slachtoffer van mensenhandel worden. In een andere kerk, waar veel mensen Romani spraken, hebben we een stukje uit Galaten in het Romani voorgelezen, en de mensen waren heel verrast om uit de Bijbel te horen in het Romani. Dat hadden ze nog nooit gehoord. In de derde kerk mocht ik ook iets vertellen (in het Roemeens). Toen heb ik verteld over psalm 145: ook ik zal vertellen over God’s grote daden. Als getuigen van God, hoeven we niet zelf belangrijke daden te verrichten. Alles wat we hoeven te doen is te vertellen over wat God gedaan heeft.
Ik ben ook in Sibiu geweest. Deze stad is ongeveer 2 ½ uur van Târgu Mureș vandaan. In deze stad hebben veel Sachsen (uit Duitsland) gewoond, en de Duitse invloed is hier nog duidelijk zichtbaar. Ook op straat hoor je nog veel Duits. Hier ben ik op bezoek geweest bij de zus van de vorige Roma koning en haar kerk. Ik heb de huidige Roma koning ook ontmoet. De Roma koning is niet erkend door alle Roma, maar hij is erg actief om de positie van de Roma te verbeteren. Hij is ook de dominee van de kerk. In deze kerk werd er wel veel in het Romani gezongen en gesproken. De zus die ik had gesproken heeft ook boeken, gedichten en liederen in het Romani geschreven.
Ik heb u vaak gevraagd om te bidden voor contacten met Roma, en zoals u ziet heeft God ons gebed rijkelijk verhoord!

English

Hello everyone,
The past few weeks, I have travelled a lot to visit Roma. I have been to three churches near Bucharest. In two of the three churches, the Roma didn’t speak Romani anymore, but the interesting fact was that they were interested to learn their language again. As a minority group in Romania, you have the right to learn your own language at school. The Roma we met used this right. This means that though the children didn’t speak Romani at home anymore, they did learn it at school The language that was spoken in the churches was Romanian, also in the church where a lot of people spoke Romani.
In the first church there was a homework class for children. At the moment we came there, the children received help with their math class. In another room of the church, young people where watching a movie warning for the danger of prostitution and human trafficking, because this is a big problem in poor communities in Eastern Europe. In another church, the church where many people spoke Romani, we read a part from Galatians in Romani. The people were very surprised to hear a part from the Bible in Romani. They had never heard that before. In the third church I was also allowed to say something (in Romanian). I spoke about psalm 145: I will tell about the great deeds of the Lord. As witnesses of God we don’t have to do big deeds ourselves. All we have to do is to talk about the great things God has done.
I have also been in Sibiu. This city is about 2 ½ hours from Târgu Mureș. This was one of the most important cities of the ethic Germans (who became known as Saxons) who moved to Transylvania in the 12th & 13th centuries at the invitation of the Hungarian king, and the German influence is still very visible in this city even though most Saxons left in and immediately after Ceaucescu’s time.Also on the street you hear some people speaking German. I visited the sister of the former Roma king here. I have also been to their church, and I met the Roma king. The Roma king isn’t acknowledged as king by all the Roma, but he is active in the international politics and he works on improving the conditions for Roma. He is also the pastor of the church. In this church they spoke and sang a lot in Romani. The sister I spoke with had written some books, poems and songs in Romani.
I’ve often asked for prayer that I can get in contact with Roma people, and God has heard our prayers! 2014-10-24 18.14.58

2014-10-24 18.26.46

2014-10-24 19.05.02

2014-10-24 18.14.53

Advertisements

Synagoge in Targu Mures

2014-10-05 16.48.12

De Synagoge in Târgu Mureș is heel mooi. Om hem te bezoeken moet je tussen 09.00 en 12.30 naar een kantoortje naast de synagoge gaan en daar kun je vragen of je hem mag bezoeken. De vrouw die de sleutelbos bewaakt gaf me een persoonlijke rondleiding. We liepen door een tuin, om de synagoge via de achteringang te betreden. Hij is gebouwd door een Oostenrijker in dezelfde stijl als de synagoge in Toledo. De grote zaal wordt alleen nog gebruikt bij belangrijke feestdagen, voor de samenkomsten op de Sabbat wordt een klein zaaltje achterin gebruikt. Hij herinnert aan de vergane glorie van de Joden in Târgu Mureș: van de 8000 joden zijn er nog maar 80 over. Als een soort aanklacht staat de synagoge daar, verlaten en magnifiek.

English

The Synagogue of Târgu Mureș is very beautiful. To visit it, you have to go to a little office next to the synagogue between 09.00 and 12.30, there you can ask if you can visit it. The woman who guards the keys gave me a personal tour. We walked through a garden to enter the synagogue via the back door. It was built by an  Austrian in the same style as the synagogue in Toledo. The big hall is only used for important celebrations, normally they only use a little room in the back of the synagogue. It reminds the people of the painful history of the Jews in Târgu Mureș: only 80 of the 8000 Jews are left. Now the synagogue is standing there as an accusation, abandoned and magnificent.

Română

Am fost în sinagoga din Târgu Mureș. Este o clădire mare și când am văzut am vrut să intru. La sinagogă se poate intro de la ora 09.00 până lo ora 12.30. La stânga de sinagoga este un birou. Acolo era o doamnă. Am cerut doamnei să pot vizita sinagoga. Ea a luat cheile și am iesit din biroul. Am intrat în sinagogă la intrarea din spate. D.na mi-a povestit că sinagoga seamănă cu sinagoga din Toledo. Acesta esta acum o biserică catolică. Sinagoga din Târgu Mureș este încă folosit de evrei. Sala mare este folosit numai de sărbători. Bărbații folosesc pentru Sabbat o sală mică din spate. Înainta de cel de al Doilea Razboi Mondiale, Târgu Mureș a avut 800 de evrei. Acum sunt doar 80 aici. Un placat din sinagogă zis cât de evrei au murit. Sunt multe mormânte acolo fără ca cineva din familie să se ocupe de ele. Acum sinagogă este o clădire minunată dar și tristă.