The humbling experience of learning a language

* English translation below *

Een taal leren is jezelf vernederen

Het leren van een taal leert je om nederig te zijn. Je kunt onmogelijk ‘de slimme persoon’ zijn, omdat je al blij bent wanneer je weet wat de vraag was. Als iemand een grapje maakt, heb jij de grap pas begrepen als iedereen al klaar is met lachen, en dan mag je nog van geluk spreken dat je het uberhaupt begrepen hebt. Als je het niet begrepen hebt, denk je altijd dat de grap over jou ging. Je moet er aan wennen dat mensen je uitlachen, omdat je grappig klinkt of omdat je de woorden door elkaar haalt. Je bent afhankelijk van het geduld van de mensen met wie je spreekt, om een gesprek te kunnen hebben. Bij het lezen, moet je terug gaan naar de kinderliteratuur om het te kunnen begrijpen. Ik heb geleerd om me niks aan te trekken wat mensen van me denken, omdat ik anders helemaal niks zou durven zeggen. Maar langzaam aan leer ik een hele nieuwe wereld kennen: een nieuwe cultuur, andere literatuur, liedjes en een andere manier van denken. Je moet jezelf vernederen om die wereld te leren kennen, maar het is het waard. Ik lees nog steeds veel, en ik kijk naar de Roemeense tv, ik probeer gesprekken te hebben met mijn huisgenoten, die veel geduld met mij hebben en erg aardig zijn, ik ben naar de studentengroep geweest van de kerk en ik heb ‘geholpen’ bij een kinderclub. Ik vind het heel interessant om te zien hoe de Roemeense wereld voor mij open gaat.

The humbling experience of learning a language

Learning a new language is very humbling. You can’t be the smart person anymore, because you’re already happy when you know what they ask. And when somebody makes a joke, you finally understand the joke when everyone has already stopped laughing, if you’re lucky. You have to get used to it that people laugh about you, because you sound funny and you mix up the words. And you’re dependent on the patience of others when you want to have a conversation. When you want to read a book you understand, you have to read books written for children. I stopped caring about what other people think about me, because if I would care about that, I wouldn’t dare to say a single word. But slowly, slowly, a whole new world is opening up for you: a new culture, literature, songs, way of thinking. You have to humble yourself to get there, but it’s worth it. I’m still reading a lot, I try to have conversation with my roommates, they are very patient with me and very friendly, I went to the youth group of the church and I ‘helped’ with a children’s club. It’s a nice experience to see the Romanian world opening up to me. 

Advertisements

2 thoughts on “The humbling experience of learning a language

  1. Leuk om je eerlijke en soms humorvolle zelfspot te lezen. Het is me wel duidelijk dat het niet makkelijk om je taal en cultuur eigen te maken. Maar jij komt er wel. Nog even… en je begrijpt Roemeens beter dan de Roemeen!

  2. Goed om ook mijn eigen reacties op mensen in Nederland die de taal niet goed spreken eens onder de loep te houden, geduld oefenen ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s